Görülən işlər

  • Network Layihələrinin tətbiq edilməsi.  (Cisco, HP, HP-Blade, Allied Telesyn, 3Com və s.)
  • Şəbəkə avadanlıqlarının Cisco (switch L2 – L3, routers 800-7200 Series, firewall PIX/ASA),
  •  HP Procurve Switch, HP Blade System, RAD (multiplexer, modem) və.s quraşdırılması və tənzimlənməsi.
  • Şəbəkənin analiz edilib daxildən və xaricdən saldırılara qarşı güvənliyinin təmin edilməsi (Network Security).
  • Şəbəkənin (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Twisted Pair, Fiber) və.s şəbəkə avadanlıqlarının hər zaman kəsintisiz şəkildə işləməsi üçün şəbəkə avadanlıqlarında Active – Active vəya Active – Secondery (Failover, GLBP, HSRP, VRRP) tədbirlərin alınması
  • Şəbəkədə (Etherchannel, STP), intervlan routingin quraşdırılması kimi işlərin görülməsi.
  • Şəbəkələrdə təhülkəsizliyi artırmaq üçün şəbəkələr arası VPN sisteminin tətbiq edilməsi. (3G, GPRS) kimi qoşulmaların quraşdırılması (Backup xəttin təmin edilməsi).
  • Müşahidə kameralarının quraşdırılması və online rejimdə izlənilməsinin təmin edilməsi.

Təlimlər

  • CCNA və CCNP kursları