Sigma.az olaraq missiyamız; Müştərilərimizin işlərini öz işimiz kimi mənimsəyərək, məsuliyyəti hiss edərək bazar mövqeyini gücləndirməyə çalışmaq.

Vizyonumuz: 5 il sonra Azərbaycanın ən sürətli və ən çox inkişaf etmiş 5 İT şirkətindən biri olmaq və Dünya miqyaslı projeyə imza atmaq.